KOMINKI KONWEKCYJNE

Budowa oraz montaż kominków

Ogień za przeszklonymi drzwiczkami stalowego lub żeliwnego wkładu. Ogrzewają w systemie konwekcyjnym powietrznym (poprzez ogrzanie powietrza w obudowie wkładu) lub wodnym (przez ogrzanie wody w płaszczu wodnym i przekazanie uzyskanej energii do systemu c.o.), bez nagrzewających się ścian, wykonane z materiałów izolacyjnych, przyozdobione kamieniem, marmurem lub drewnem. Najlepiej sprawdzają się, gdy potrzebne jest urządzenie o dużych mocach, w pomieszczeniach o dużych stratach cieplnych, wymagają częstych załadunków drewna. Wytworzone przez wkład kominkowy ciepłe powietrze może być rozprowadzane kanałami dystrybucji gorącego powietrza (w skrócie DGP) w sposób naturalny (grawitacyjny) lub wymuszony.